Radek nám ukázal jiný pohled na marketing a obohatil nás svými bohatými zkušenostmi. Byl také součástí úspěšného týmu, který provedl remodeling našich prodejen Super zoo 4. generace včetně rebrandingu nového loga. Pomohl nám upevnit pozici jedničky na českém a slovenském trhu. Jsem rád, že jsem Radka potkal.

Radka Škorničku jsme oslovili v čase, kdy jsme s naším novým vedením začali revidovat dlouhodobou strategii firmy. Radek nás vrátil k podstatě značky, k uvědomění si, kdo jsme my a jaká je naše unikátnost. K důkladnému zkoumání našeho zákazníka, jeho chování a potřeb. K vydefinování základních propozic značky, které jsou pak jasnějším vodítkem pro další návrhy příležitostí růstu. Plnil i roli ďáblova advokáta, abychom si byli skutečně jisti, případně si naše hypotézy ještě u zákazníků ověřili. Někdy to „bolelo“, ale rozhodně to bylo užitečné. Poměrně rychle přečetl naši situaci a dal návody, jak přemýšlet o příležitostech, včetně důležitosti dat pro rozhodování. Mimo jiné jeho přítomnost podpořila marketingový přístup k řízení firmy, kterému nyní všichni rozumí. No a drobný „detail pod čarou“ – hlavně nás to s ním baví.

Radka Škorničku jsme oslovili v době, kdy se nám poprvé příliš nedařilo. Klesaly nám obraty v řetězcích a potřebovali jsme rychle změnit obaly, které se nám nepovedly. Radek nám vysvětlil, že je potřeba podívat se na naší strategii komplexně a společně jsme lépe definovali, kdo je přesně náš zákazník, co opravdu chce, jaké má konkrétní nákupní chování, jaké jsou silné a slabé stránky konkurence a co jsou nově naše příležitosti pro růst. Důležitý byl pro nás jeho přístup. Opřený o měřitelná fakta a analýzy dat, ale zároveň Radek ukázal, že má cit rychle rozpoznat trendy na trhu a identifikovat naše příležitosti. Výsledkem byl soubor jasných doporučení, které po realizaci opravdu přinesly slibovaný výsledek – hned v následujících měsících jsme začali mít jedny z nejlepších výsledků za poslední dobu. A důležité je, že díky srozumitelnosti a zapojení celého teamu strategii všichni rozumí a dokáží v ní pokračovat i sami.

S Radkem jsme se potkali při projektu re-modelingu drogistické sítě TETA. Poznal jsem ho jako marketingového experta, který měl vždy jasný názor na věc, dovedl ho formulovat, proměňovat v reálné řešení a to dotahovat do konce.

Radek nám vstoupil do života jako mentor při rebrandingu ze značky I love Hummus na značku Beavia (z lat. Šťasná cesta) na doporučení majitele Biopekárny Zemanka.

Jsem za to nesmírně šťastná, neboť jsem svoje intiutivní rozhodnutí a pocity, jak uchopit projekt a jednotlivé kroky mohla sdílet s profíkem v oboru.

Jeho vhledy a doporučení měly pro mě velký přínos, protože se Radek v této branži pohybuje a ví, jak vypadá úspěch i prohra.
Spolupráce byla radostná, ale byla to i výzva, Radek mě nešetřil a to přesně od mentora očekávám.

Díky Radkovi jsme získali nový pohled na současnou situaci na trhu. Jeho zkušenosti s měřením dat a srovnání s konkurencí jsme si ujasnili marketingové aktivity, které nám pomohli jak lépe a efektivněji pracovat s koncovým zákazníkem.

S panem Škorničkou jsme udělali zajímavou zkušenost, která nás posunula nejen v pohledu na vizualizaci a design našich prodejen, ale i na celkovou firemní identitu a strategii. Při tvorbě loga jsme si i lépe ujasnili naše vize a cíle kam kráčíme a kam chceme kráčet.

Pan Škornička pro nás pracoval v přípravné fázi rebrandingu loga a vnější nové vizualizaci prodejen. Díky jeho odbornosti jsme věnovali dostatečnou péči při zadávání kritérií výběrového řízení na nové logo. Rovněž vysoce hodnotím prezentaci nového vizuálu majitelům našich franšízových prodejen, které svým vystoupením a následnou diskuzí jednoznačně přesvědčil o správnosti změny. Spolupráce s panem Škorničkou se nám vyplatila, jelikož jsme díky němu dospěli daleko rychleji a k velice kvalitnímu cíli.

Radek je profesionál, který se zabývá podstatou věci a jako jeden z mála, nás opravdu umí v marketingu posouvat dál. Pracuje efektivně a není třeba mu věci složitě vysvětlovat. Má za sebou praxi, která ho naučila rozumět jak zákazníkům, tak klientům. Sám chodí s nápady a navrhuje řešení.

S Radkem Škorničkou jsme se setkali již mnohokrát, někdy jen na chvíli a někdy se diskuze protahovaly na několik hodin. Pokaždé nás probudil z našich, sice pohodlných, ale mnohdy ne příliš efektivních, zaběhaných procesů a také z naší profesní slepoty. Baví nás, že diskuze s ním jsou jasné, konkrétní a mnohé věci vysvětluje na příkladech z praxe, takže i my, nemarkeťáci, snadno pochopíme podstatu věci. Proto Radka důvěrně nazýváme svým „marketingovým guru“. Pokaždé zkušeným okem neomylně najde zakopaného psa, vysvětlí příčiny toho proč jsme tam, kde jsme a probírá problém ze všech stran dokud se nám v hlavách nerozsvítí a nenajdeme řešení.. Na nás pak je už „jen“ to, abychom myšlenky uvedli v život. To za nás neudělá nikdo, ani Radek.

Pan Škornička nám poskytl cenné rady, vždy založené na datech nebo jeho zkušenostech, které nám poskytly nový vhled k řešení otázek týkajících se marketingu. Konzultace měly strukturu a vždy byl prostor pro případné dotazy a řešení aktuálních otázek. Na základě naší spolupráce můžeme Radka Škorničku jedině doporučit.

Radek je efektivně pracující profesionál se skvělými myšlenkami, dokázal nám pomoci jak se startem nového projektu, tak i s rozvojem stávajícího, s přípravou na investory nebo právě s marketingovými otázkami.