Radek Škornička

marketingové poradenství

Reference

Radek nám ukázal jiný pohled na marketing a obohatil nás svými bohatými zkušenostmi. Byl také součástí úspěšného týmu, který provedl remodeling našich prodejen Super zoo 4. generace včetně rebrandingu nového loga. Pomohl nám upevnit pozici jedničky na českém a slovenském trhu. Jsem rád, že jsem Radka potkal.
Dušan PlačekMajitel Super zoo - síť prodejen chovatelských potřeb a majitel Plaček Group
S panem Škorničkou jsme udělali zajímavou zkušenost, která nás posunula nejen v pohledu na vizualizaci a design našich prodejen, ale i na celkovou firemní identitu a strategii. Při tvorbě loga jsme si i lépe ujasnili naše vize a cíle kam kráčíme a kam chceme kráčet.
Daniel TomešMajitel spol. TRAFICON, sítě prodejen tabák-tisk a společností ve skupině DT Holding
Radka Škorničku jsme oslovili v době, kdy se nám poprvé příliš nedařilo. Klesaly nám obraty v řetězcích a potřebovali jsme rychle změnit obaly, které se nám nepovedly. Radek nám vysvětlil, že je potřeba podívat se na naší strategii komplexně a společně jsme lépe definovali, kdo je přesně náš zákazník, co opravdu chce, jaké má konkrétní nákupní chování, jaké jsou silné a slabé stránky konkurence a co jsou nově naše příležitosti pro růst. Důležitý byl pro nás jeho přístup. Opřený o měřitelná fakta a analýzy dat, ale zároveň Radek ukázal, že má cit rychle rozpoznat trendy na trhu a identifikovat naše příležitosti. Výsledkem byl soubor jasných doporučení, které po realizaci opravdu přinesly slibovaný výsledek – hned v následujících měsících jsme začali mít jedny z nejlepších výsledků za poslední dobu. A důležité je, že díky srozumitelnosti a zapojení celého teamu strategii všichni rozumí a dokáží v ní pokračovat i sami.
Jan ZemanMajitel Biopekárna Zemanka s.r.o. - značka č.1 na trhu bio sušenek a krekrů
Radka Škorničku jsme oslovili v čase, kdy jsme s naším novým vedením začali revidovat dlouhodobou strategii firmy. Radek nás vrátil k podstatě značky, k uvědomění si, kdo jsme my a jaká je naše unikátnost. K důkladnému zkoumání našeho zákazníka, jeho chování a potřeb. K vydefinování základních propozic značky, které jsou pak jasnějším vodítkem pro další návrhy příležitostí růstu. Plnil i roli ďáblova advokáta, abychom si byli skutečně jisti, případně si naše hypotézy ještě u zákazníků ověřili. Někdy to „bolelo“, ale rozhodně to bylo užitečné. Poměrně rychle přečetl naši situaci a dal návody, jak přemýšlet o příležitostech, včetně důležitosti dat pro rozhodování. Mimo jiné jeho přítomnost podpořila marketingový přístup k řízení firmy, kterému nyní všichni rozumí. No a drobný „detail pod čarou“ – hlavně nás to s ním baví.
Simona BrhelováMarketingová manažerka Nobilis Tilia - významná česká značka přírodní kosmetiky
S Radkem jsme se potkali při projektu re-modelingu drogistické sítě TETA. Poznal jsem ho jako marketingového experta, který měl vždy jasný názor na věc, dovedl ho formulovat, proměňovat v reálné řešení a to dotahovat do konce.
Miroslav KrejsaCommercial Director Teta drogerie a lékárny
Radek je profesionál, který se zabývá podstatou věci a jako jeden z mála, nás opravdu umí v marketingu posouvat dál. Pracuje efektivně a není třeba mu věci složitě vysvětlovat. Má za sebou praxi, která ho naučila rozumět jak zákazníkům, tak klientům. Sám chodí s nápady a navrhuje řešení.
Radomír KlofáčMajitel MORIS design s.r.o. - In store design
Pan Škornička pro nás pracoval v přípravné fázi rebrandingu loga a vnější nové vizualizaci prodejen. Díky jeho odbornosti jsme věnovali dostatečnou péči při zadávání kritérií výběrového řízení na nové logo. Rovněž vysoce hodnotím prezentaci nového vizuálu majitelům našich franšízových prodejen, které svým vystoupením a následnou diskuzí jednoznačně přesvědčil o správnosti změny. Spolupráce s panem Škorničkou se nám vyplatila, jelikož jsme díky němu dospěli daleko rychleji a k velice kvalitnímu cíli.
Petr MoravaGenerální ředitel Bala - sítě prodejen potravin
S Radkem Škorničkou jsme se setkali již mnohokrát, někdy jen na chvíli a někdy se diskuze protahovaly na několik hodin. Pokaždé nás probudil z našich, sice pohodlných, ale mnohdy ne příliš efektivních, zaběhaných procesů a také z naší profesní slepoty. Baví nás, že diskuze s ním jsou jasné, konkrétní a mnohé věci vysvětluje na příkladech z praxe, takže i my, nemarkeťáci, snadno pochopíme podstatu věci. Proto Radka důvěrně nazýváme svým "marketingovým guru". Pokaždé zkušeným okem neomylně najde zakopaného psa, vysvětlí příčiny toho proč jsme tam, kde jsme a probírá problém ze všech stran dokud se nám v hlavách nerozsvítí a nenajdeme řešení.. Na nás pak je už "jen" to, abychom myšlenky uvedli v život. To za nás neudělá nikdo, ani Radek.
Václav ChroustMajitel Canea Praha